SILA KLIK DI SINI

Jom Baca

26 November 2010

MULTILEVEL MARKERTING SYARIAH

MAKNA MLM SYARIAH

MLM syariah bermaksud satu sistem pemsaran/pengedaran berlevel (bertingkat)untuk memasarkan barangan/produk yang dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip muamalah syariah dalam segenap aspek.

segala aktiviti syarikat MLM seperti pengeluaran barang, pembungkusan, pengedaran, pengiklanan, penajaan, jualan mestilah menepati garis panduan yang terdapat dalam muamalah syariah.barulahMLM itu mendapat pengiktirafan.

CIRI CIRI MLM SYARIAH

1. produk yang dipasarkan hendakalh halal dan terhindar dari perkara syubhah.

2. Akad antara pembeli dan penjual dillakukan atas dasar suka sama suka.

3. Sistem urusniga hendaklah memnuhi rukun-rukun dan syarat jual beli sebagaimana terdapat dalam hukum fiqh.

4. produk/barangan tersebut diperjualkan dengan harga yang wajar(tidak lari jauh dari arga pasaran mengikut kualiti sebenar).

5. sistem pernagaaan yang dijalankan benar-benar memprdagangkan barangan bukannya sistem piramid.

6. pemasaran yang menepati syarak.

7. pihak syarikat MLM perlu memastikan para pengedarnya menjaga etika yang memenuhi tuntutan syariaat Islam.

8. hendaklah memiliki jawtan kuasa pengawasan syariah yang terdiri para ulamakyang faqih dalam ekonomi.

No comments:

Story

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...